התובענה הייצוגית – מי יכול להגיש ובאילו תנאים?

התובענה הייצוגית, בעיני מומחים רבים, היא אחד הכלים החשובים ביותר הקיימים במשפט האזרחי. הסיבה לכך היא שהתובענה הייצוגית מאפשרת לתובע להתמודד עם גופי ענק בעלי כסף רב, אפילו כשהתובע הוא אדם פרטי ורגיל.

במובן זה, התובענה הייצוגית היא ה "Grate Equalizer" של המשפט האזרחי – היא חושפת את החברות הגדולות והחזקות לתביעות של אנשים קטנים עבור פגיעות קטנות ביותר, אך מטילה על אותן חברות ענק השלכות הרות גורל, ומפצה את האדם הקטן באופן נכבד.

התובענה הייצוגית היא תביעה שמגיש אדם אחד שנפגע באופן לא מאוד משמעותי על ידי חברת ענק, לעיתים קרובות במידה שאינה מצדיקה תביעה אישית. עם זאת, כאשר מדובר בפגיעה שעלולה להיות רלוונטית לקבוצה גדולה של אנשים, אותו תובע יכול לקחת על עצמו את תפקיד הנציג של הקבוצה כולה, ובכך לתבוע מהחברה לפצות את כולם גם יחד – ולא רק אותו.

באופן זה, הפיצוי שהנתבע עלול לשלם הוא גדול מאוד, ולכן האפשרות של תביעות ייצוגיות מרתיעה חברות מלפגוע בצרכנים באופן שיגרור תביעות ייצוגיות. בשל העובדה שכלי זה נתפס ככל כך חשוב, בתי המשפט נוטים לעודד אותו באמצעות פסיקה של סכומים נכבדים לאנשים המנצחים תביעות פרטיות בשם הקבוצה כולה.

התובענה הייצוגית – מי יכול להגיש ובאילו תנאים?

אז מי יכול להגיש תביעה ייצוגית?

כדי להגיש תביעה ייצוגית צריכים להתקיים מספר תנאים, ובניהם מאפיין מסוים של התובע – עליו להיות אדם שנפגע מהחברה בעצמו, כלומר אחד מתוך אותה "קבוצה" שבשמה הוא מבקש לתבוע. את התביעה שלו התובע צריך להגיש יחד עם "בקשה לאישור התובענה כייצוגית". כלומר, מדובר בתהליך משפטי דו-שלבי – קודם יהא על התובע להוכיח שהתביעה שלו ראויה להיות תביעה ייצוגית, ורק לאחר מכן דנים הצדדים בתביעה עצמה – ורק בחלק השני התובע הופך להיות ממגיש בקשה סתם ל"תובע ייצוגי."

מהם התנאים הנדרשים לשם הגשת תובענה ייצוגית?

קיימים מספר תנאים להגשה של תובענה ייצוגית:

  • עילת תביעה אישית – כאמור, על התובע להיות אחד מהנפגעים.
  • עילת תביעה לכאורה – השופט בוחן את התביעה, ומכריע אם יש סיכוי סביר שתביעה שכזו תזכה בסוף במשפט. רק במקרה שהתשובה היא כן, יקבל השופט את הבקשה.
  • תביעה משותפת – השופט צריך להכריע האם אכן מדובר בתביעה שראויה להיות ייצוגית, כלומר, תביעה שאכן פוגעת בקבוצה גדולה של אנשים כפי שדורשת ההגדרה של התובענה הייצוגית. במילים אחרות, התובע צריך להוכיח שלתביעה יש בסיס משותף עם מספר גדול של תובעים אחרים, שאינם מגישים את התביעה, בשל סכומה הקטן עבור כל תובע. במסגרת תהליך זה, עליו להוכיח גם כי מדובר בפגיעה משמעותית מבחינה קולקטיבית.
  • תובע ובא-כוח הולמים – בית המשפט צריך להתרשם שהתובע ראוי לייצג את הקבוצה, ושעורך הדין מקצועי ובקיא מספיק בתביעות ייצוגיות על מנת לנהל תביעה בשם קבוצה כה גדולה של אנשים. בנוסף, על בית המשפט לוודא שתביעה מוגשת בתום לב.

נפגעתם על ידי חברה גדולה ולא יודעים מה לעשות? מרגישים אבודים אל מול הכוח של תאגידי ענק בשוק? רוצים לבדוק את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית? פנו אלינו!

בעלי זכויות על דירה כחלק מהתחדשות עירונית

מעוניינים בפגישת ייעוץ?