עורך דין הסכם סודיות

הסכם סודיות, המוכר בשפה האנגלית כ- NDA (Non-Disclosure Agreement), נערך בין בין שני צדדים או יותר, ומטרתו היא להגן על מידע ונתונים אשר נחשפים במהלך מערכת היחסים בין הצדדים.

היקף המידע הכלול בהסכם הסודיות עשוי להיות רחב למדי, והוא יכול להתייחס לרעיון עסקי, פטנט, מסמכים, גרפיקה, שיר, סרטון, נתונים, תוכנות והמגוון עוד רחב. 

מדוע חשוב לערוך הסכם סודיות?

לא אחת, חוששים יזמים שפיתחו רעיון בעל פוטנציאל עסקי מפני שיתוף הרעיון וחשיפתו בפני גורמים אחרים, מחשש שמא אותם הגורמים ישתמשו ברעיון לטובתם האישית, תוך כדי הדרת הוגה הרעיון. 

ברם, שיתוף הרעיון הינו הכרחי במקרים רבים למשל לצורך גיוס שותפים פוטנציאליים, ולכן, לפני חשיפת הרעיון, מחתימים היזמים את עמיתיהם על הסכם סודיות, שכופה את הצד השני שלא לחשוף את המידע ולא לעשות עימו כל שימוש.

אם לא די בכך, חשוב לדעת כי הסכם הסודיות מהווה מעין מבחן המעיד על כוונת הצד השני – סירוב לחתום על הסכם הסודיות, מוכרח להדליק נורות אזהרה אצל היזם או הוגה הרעיון (למעט אם מדובר בחברה גדולה, אשר מסרבת לחתום על הסכם סודיות בשל מדיניות עקבית בה היא נוקטת).

עורך דין הסכם סודיות

האם צריך להחתים עורך דין על הסכם סודיות?

חשוב לציין כי אין צורך לערוך הסכם סודיות עם כל הגורמים שנחשפים למידע אישי וסודי. כך למשל, עורכי דין מחויבים על פי החובה האתית הקיימת לעורכי דין לשמירה על סודיות, כאשר למן הפגישה הראשונה עם עורך הדין, חל חיסיון בין עורך הדין ללקוח. חיסיון דומה חל גם בכל הנוגע למערכת יחסים של ממציא פטנט לעורך פטנטים. 

האם כדאי להשתמש בהסכם סודיות מהאינטרנט?

ברשת האינטרנט ניתן להוריד די בקלות הסכם סודיות חינמי, להזין בו מספר נתונים רלוונטיים, וכעת כל שנותר הוא להחתים בתחתית המסמך את הצדדים להסכם. 

חרף הפיתוי הרב שבשימוש בהסכם סודיות ללא תשלום, ניסיון החיים מלמד כי שימוש בהסכם סודיות שלא נוסח כהלכה, ולא הותאם במיוחד עבור שמירת המידע האמור, עלול לפגוע בחושף המידע. זאת, נוכח העובדה שלכל יוזמה או רעיון יש נסיבות שונות, והיקף מידע שונה עליו יש להגן. 

אי לכך, רצוי ומומלץ לפנות לייעוץ מקצועי של עורך דין המנוסה בעריכת הסכם סודיות. עורך הדין צפוי לבחון את המקרה, לאפיין את המידע הזקוק לסודיות, לקבוע את משך תקופת הסודיות, ולוודא את שמירת זכויות היזם על ידי הטלת חובות על הצד השני. 

מחלקת החברות של פירמת מצנר גולדשטיין, מתמחה בהיבטים שונים של דיני החברות והקניין הרוחני, לרבות עריכת הסכמי סודיות המגנים עד תום על זכויות היזם והוגי רעיונות עסקיים, בשלב בו המידע הסודי עדיין לא התגבש לכדי קניין רוחני המוגן על פי חוק. זקוקים לעורך דין לעריכת וניסוח הסכם סודיות? מוזמנים ליצור איתנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ.  

מעוניינים בפגישת ייעוץ?