עורך דין ניירות ערך

ניירות ערך הוא מושג כולל  אשר מתייחס לאיגרות חוב, ניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה בעלי ערך כספי ומניות. הסחר באלו נעשה בבורסה בתל אביב ובגופים פרטיים שמנוהלים ע"י חברי הבורסה.  דיני ניירות ערך מעוגנים בחוק ניירות ערך, בחוק הסדרת עיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ובחוק השקעות משותפות בנאמנות.

חוקים אלו נועדו ליצור שקיפות ואמינות בשוק ההון, זאת על מנת להגן על המשקיעים ולאפשר חיי מסחר תקינים ויעילים. רשות ניירות הערך היא רשות ממשלתית אשר את חבריה ממנה שר האוצר בעזרת נציגי גופים שונים. במסגרת תפקידה היא מבצעת פיקוח על התנהלותו התקינה של המסחר ובמידת הצורך, כאשר עולים חשדות לעבירה היא אחראית לבצע חקירות. במקרה שהרשות מצליחה לגבש כתב אישום, לרוב היא תעביר את תיק להמשך טיפול במחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב.    

עורך דין ניירות ערך

עבירות נפוצות בניירות ערך

בחוק ניירות ערך מפורטות מספר סוגי עבירות בעניינים אלו, ביניהן-           

  • עבירת התרמית- עבירה זו נחלקת ל-2:

1. "הנעה בתרמית", כלומר הנעה או ניסיון להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך באמירה, בהבטחה או בהצגת תחזית כוזבת או מטעה, או בהעלמת עובדות מהותיות.

2. "השפעה בדרכי תרמית", כלומר השפעה על תנודות שער ניירות הערך בתרמית (התנהגות זו מכונה "הרצת מניות"). 

  • עבירת שימוש במידע פנים- לאיש פנים בחברה אסור לעשות כל שימוש במידע פנימי.
  • עבירות דיווח- כל מקרה של אי דיווח או הפרה של חובות אחרות המוגדרות בחוק שנועדו למנוע מסירה של מידע מהותי והטעיות של משקיעים.

כיוון שכל ביצוע של מעשה בניגוד להוראות חוק זה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך וכיוון שפתיחת תיק הוא צעד דרסטי וחמור בעל השפעה נרחבת בהווה ובעתיד, בכל מקרה של חקירה, על החשודים לשקול את צעדיהם בזהירות כך שלא יוחמר מצבם ובדרך זו יוכלו לסיים את ההליך בצורה הטובה והנקייה ביותר . 

בחוק ניירות ערך מוגדרות דרכי טיפול אלטרנטיביות בעבירות אלו, כך שבמקרים מסוימים ניתן יהיה להתמודד עם עוולות אלו מבלי לפתוח תיק פלילי למעורבים. 

לדוג' במקרים מסוימים ניתן יהיה להטיל על החשודים עיצומים כספיים בלבד, או שיוחלט להפנות את החקירה למישור המנהלי, כל זאת בהתאם לנסיבות המקרה, לחומרתו ובהתאם לטיב הראיות המצויות בידי חוקרי הרשות.

לעיתים יצליחו הצדדים להגיע להסדר הימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים בתנאים. 

חשיבות ההיוועצות עם עורך דין לניירות ערך

העבירות המנויות בחוק זה הן עבירות חמורות היות ולרוב מדובר בסכומי כסף גדולים ומשמעותיים. לאור זאת, בכל מקרה של חקירה או בירור אנו ממליצים לפנות באופן מיידי לייעוץ משפטי של עורך דין ניירות ערך שילווה את החשודים לאורך כל הדרך ואפשר ניהול הלכים תקין וזהיר שיבטיח את השלמת ההליך בצורה הטובה ביותר.

במידה ואתם עומדים בפני מקרה מסוג זה, ואתם זקוקים לייעוץ משפטי אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ואנו נעניק לכם את הליווי המקצועי והמתאים ביותר עבורכם.  

מעוניינים בפגישת ייעוץ?