מהו משפט מנהלי?

המשפט המנהלי הוא ענף מרכזי במשפט הציבורי הישראלי. במסגרת ענף משפט זה מוסדרת מערכת היחסים שבין האזרח ובין רשויות המנהל השונות – משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, עיריות וגופים ציבוריים אחרים אשר האזרח צורך את שירותיהם באופן ישיר או עקיף.

המשפט המנהלי משפיע על עיצוב חייהם של כל האזרחים במדינה. כל אדם מילא טפסים, שילם חשבונות ונעזר בשירותים השונים שהמערכות הציבוריות מעניקות – אותם שירותים שמוענקים וכפופים לחוקים ולרעיונות המכוננים את המשפט המנהלי.

מהו משפט מנהלי

פערי כוחות

אחד הדברים הבולטים ביותר הקשורים במשפט המנהלי הוא פערי הכוחות שיש בין האדם (בין אם הוא אזרח או תושב) ובין הרשות המנהלית. פערי הכוחות קשורים בפערים הכלכליים שיש בין האדם, שלו חשבונות פרטיים ובין הרשות שיש לה תקציבי עתק של המדינה, אך גם קשורים למידע ולכוח האדם שיש לרשות.

בעקבות פערי הכוחות האלו, התנהלות לא נכונה מול הרשות עלולה להוביל למצב שבו לאזרח הקטן, שגם אם הוא צודק, פשוט אין סיכוי מול הרשות. עם זאת, התנהלות נכונה והיכרות עם המנגנונים ודרכי הפעילות של הרשות ניתן להצליח ובגדול.

שיטתיות 

הרשות אמורה לפעול באופן שיטתי וחוזר. מתוך הנחת היסוד הזו פועלים כללים רבים במשפט המנהלי. משום שהפקידים השונים מטפלים באלפי פניות, בדיוק כמו שלך – הם אמורים לדעת היטב מה הם עושים ולא לפגוע או להפלות אותך. 

על מנת שהרשות תוכל לפעול באופן זה, ישנם כללים ברורים (נהלים, תקנות, חקיקת משנה, חוקים ועוד) שמסייעים להכווין את שיקול הדעת של הפקידים. אותם כללים לרוב יהיו גלויים ולכן ניתן להבין יחסית בקלות האם המנהל פעל לפי נהליו ולרוב ניתן לצפות באופן יחסית וודאי כיצד המנהל יפעל (האם בקשה מסוג מסוים תידחה או תתקבל למשל).

חריגה מן הכללים

ככל שהמנהל בוחר לחרוג מן הנהלים (בין אם אלו נהלים פנימיים ובין אם מדובר על חקיקה חיצונית), מוטלת עליו החובה להצדיק את החריגה הזו. ענף המשפט המנהלי חושד באופן אוטומטי בכל חריגה ולכן יש לוודא האם חריגה מן הנהלים היא מוצדקת או לא.

במתחם כזה, שהוא מטבע הדברים אפור יותר, יכולה להתקיים מחלוקת משפטית האם החריגה היא כדין. ככל שהחשדות גוברים כך מקשים יותר על המנהל – דורשים יותר מסמכים והוכחות מדוע פעלו כך וייטו לקבל יותר תביעות נגד המנהל.

מה מקבלים כאשר משתמשים במשפט המנהלי?

כאשר משתמשים בערוצי המשפט המנהלי, הסעדים שניתן לקבל מוגבלים. לרוב, תובעים שינוי של מדיניות או ביטול של החלטה קונקרטית בעניינו של אדם או של קבוצה אשר נפגעו מהחלטת המנהל לפעול באופן מסוים.

ככל שמעוניינים לקבל סעד כלכלי, יש לפנות לערוצים משפטיים אחרים, כגון תביעה מנהלית (ואף תביעה ייצוגית מנהלית). לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני המשפט המנהלי על מנת להבין כיצד יש לנהל את התביעה.

אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו לקבלת פרטים נוספים, נשמח לעמוד לשרותכם ולהעניק לכם את הליווי המקצועי הנדרש.   

מעוניינים בפגישת ייעוץ?