מהו חוק אכיפה מנהלית והסדרים משלימים?

המסחר בניירות ערך הוא מורכב ומסועף ועל מנת לאפשר שוק שקוף שמתפקד באופן מסודר, יעיל ובטיחותי למשקיעים נחקקו בדין הישראלי מס' חוקים אשר מגדירים סטנדרטים לפעילות וקובעים התנהגויות אסורות בעסקי המסחר בניירות ערך. במשך שנים כל הפרה משמעותית של אחד מן החוקים הרלוונטיים גררה באופן מיידי פתיחת הליך פלילי.

הליך מסוג זה הוא מורכב, חמור במיוחד ועשוי להימשך זמן רב, ולכן בשנת 2011 עבר בכנסת חוק האכיפה המנהלית אשר נועד להעניק הסדר חלופי להליך הפלילי, באותם מקרים בהם נראה שהיסוד נפשי של המפר אינו חמור כ"כ (רשלנות לכל היותר), אך למרות זאת, מדובר בהפרה משמעותית דיה כך שמתן קנס בלבד לא יהווה סנקציה מספקת עבורה.  

מהו חוק אכיפה מנהלית והסדרים משלימים?

חוק האכיפה המנהלית

חוק זה מאפשר העברה של סמכות האכיפה מידי המדינה לידי רשות מנהלית. הרשות מוסמכת להטיל סנקציות שונות על כלל העוסקים בענייניה השונים של הבורסה. יש לציין שפתיחה בהליך מנהלי ביחס לנושאי משרות בכירות מצריכה יידוע מוקדם והתייעצות עם מס' גורמים בהתאם לנסיבות. 

הליך האכיפה המנהלית ייפתח רק לאחר שנערכה חקירה וגובש חשד מבוסס לביצוע עבירה בניירות ערך. אז תישלח הודעה לחשוד בדבר פתיחת ההליך ולאחר הדיון תתקבל החלטה בעניינו.

ההחלטה האם לפנות להליך מנהלי או פלילי נתונה ליו"ר רשות ניירות הערך, במידה ומחליטים לפתוח בהליך מנהלי, הדיון עובר באופן מוחלט לדין המנהלי ולכן, במידת הצורך,  גם הערעור ייעשה דרך ביהמ"ש לעניינים מנהליים. חשוב לדעת שההחלטה לפתוח בהליך מנהלי היא סופית ולא ניתן לסגת ממנה. כלומר, לא תתאפשר פתיחה של הליך פלילי באותו העניין. 

לבחירה בסוג ההליך ישנן משמעויות רבות, לדוג' ישנן זכויות אשמים המעוגנות בדיני העונשין שלא ניתנות לחשודים בהליך המנהלי, כמו זכות השתיקה או הימנעות מהפללה עצמית. ישנם הבדלים גם בעוצמת הסנקציות ובעצמאות ההליך.  

מה הן הסנקציות האפשריות העומדות בפני הרשות?

  • מתן קנסות של עד מיליון שקלים ליחידים ועד 5 מיליון שקלים לתאגידים.
  • דרישת פיצויים לנפגעי הפרה.
  • נקיטת פעולות לתיקון ולמניעת הישנות של הפרה. 
  • הטלת איסור על מינויים מסוימים.
  • ביטול או התלייה של רישיונות והיתרים. 


עפ"י חוק, הרכב הוועדה המנהלית מונה 6 חברים ביניהם לפחות שני נציגים של רשות ניירות הערך. חברי הוועדה עובדים במותבים של 3 חברים בכל דיון. 

ההליך המנהלי מוגבל בזמן, כלומר לא ניתן לבצע אכיפה בחלוף "התקופה הקובעת" שמשכה מצוין בחוק ומשתנה בהתאם לסוג הסנקציה שבחרה הרשות להטיל.   

הטלת עיצומים כספיים

הסדר חלופי נוסף שניתן להטיל בגין הפרה של הוראות החוק לניירות ערך הוא עיצום כספי. הסדר זה יינתן בהוראת יו"ר הרשות לניירות ערך במקרים בהם ההפרה הינה פשוטה יחסית וקל להוכיחה. לרוב מדובר בהפרות העוסקות באי-הגשה במועד של תשקיפים, דו"חות וכד' או בהגשות לקויות שלהם.  

למידע נוסף וייעוץ משפטי בעניינים אלו, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ואנו נעניק לכם את הייעוץ והידע המקצועי הדרוש לכם.

מעוניינים בפגישת ייעוץ?